Κεραμικοί, πυράντοχοι υαλοπίνακες

Οι κεραμικοί υαλοπίνακες είναι τζάμια με αντοχή σε έκθεση υψηλών θερμοκρασιών. Ως εκ τούτου η χρήση τους είναι ιδανική σε εφαρμογές όπως οι πόρτες τζακιού ή σόμπας, η εστία κουζίνας, τα φωτιστικά υψηλών θερμοκρασιών κτλ.

Η αντοχή των κεραμικών υαλοπινάκων οφείλεται  στο γεγονός ότι έχουν διαφορετική μοριακή σύσταση και αυτό τους προσδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως είναι η αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλη διάρκεια, η αντίσταση σε θερμικά σοκ, η ελάχιστη επιφανειακή διαστολή που εμφανίζουν κτλ.

Παράλληλα οι κεραμικοί υαλοπίνακες έχουν την δυνατότητα και περαιτέρω επεξεργασίας προκειμένου να αποκτήσουν και κάποιες επιπλέον ιδιότητες όπως η αυτοκαθαριζόμενη δράση, η ανάκλαση ακτινοβολίας, ο καθρεπτισμός κτλ.