Η χρήση ενεργειακής υάλωσης μειώνει σε μεγάλο ποσοστό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγάλης απόδοσης λέβητες και κλιματιστικών συσκευών.