Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Την τελευταία δεκαετία, περισσότερο από ποτέ, έχουμε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο ενεργειακός υαλοπίνακας εφαρμόζεται για να αντικαταστήσει το απλό τζάμι με στόχο να κάνει αποτελεσματικότερη αυτή την εξοικονόμηση.  Με απλά λόγια ο ενεργειακός υαλοπίνακας  περιορίζει την απώλεια θερμότητας προς τους εξωτερικούς  χώρους.

Όταν λοιπόν μιλάμε για θερμομόνωση, η αντικατάσταση του απλού υαλοπίνακα με ενεργειακό είναι το πρώτο και βασικό βήμα που πρέπει να γίνει, καθώς η βελτίωση θερμομόνωσης σε σχέση με τον απλό, μονό υαλοπίνακα έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και το 400%!
Όσον αφορά στους απλούς (μη ενεργειακούς),  διπλούς υαλοπίνακες σαφώς ακόμη και εδώ υπάρχει διαφορά στην θερμομονωτική ικανότητα. Ο διπλός υαλοπίνακας σχηματίζει ανάμεσα στα δύο τζάμια αεροθάλαμο με αποτέλεσμα μια μικρή βελτίωση στην απώλεια θερμότητας σε σχέση με τον μονό, απλό υαλοπίνακα.

Σήμερα χρησιμοποιείται ο ενεργειακός υαλοπίνακας  3ης γενιάς  με θεαματικά βελτιωμένες θερμομονωτικές δυνατότητες.