Τζάμια, κρύσταλλα, υαλοπίνακες Ribas Glass και υαλοπίνακες αρμέ (οπλισμένος)

Οι ιδιότητες του αρμέ υαλοπίνακα

Ο υαλοπίνακας αρμέ (ή οπλισμένος υαλοπίνακας) ανήκει στην κατηγορία των τζαμιών ασφαλείας.
Η ιδιότητα αυτή τού αποδίδεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του καθώς όσο ακόμα το γυαλί βρίσκεται σε υγρή μορφή τοποθετείται μέσα στο μείγμα του μεταλλικό πλέγμα και μετά την ψύξη τού υαλοπίνακα παραμένει μέσα στη μάζα του.

Έτσι ο αρμέ υαλοπίνακας έχει την ιδιότητα να συγκρατεί τα κομμάτια του τζαμιού μετά την θραύση, έχει αυξημένο συντελεστή ελαστικότητας ενώ παράλληλα αποτελεί μια λύση και σε θέματα πυρασφάλειας.

Τα χαρακτηριστικά του αρμέ υαλοπίνακα

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του αρμέ υαλοπίνακα είναι τα ίδια με αυτά των απλών χρωματιστών υαλοπινάκων όσον αφορά στους συντελεστές φωτεινής ανάκλασης, ενεργειακής απορροφητικότητας, υπεριώδους διαπερατότητας κτλ.

Με εξαίρεση τους συντελεστές φωτεινής διαπερατότητας και ολικής ενεργειακής διαπερατότητας όπου στον αρμέ υαλοπίνακα παρουσιάζονται κάπως μειωμένοι εξαιτίας της ύπαρξης του μεταλλικού πλέγματος.

Εφαρμογές του αρμέ υαλοπίνακα

Σήμερα ο αρμέ υαλοπίνακας έχει αντικατασταθεί από τζάμια ασφαλείας σύγχρονης τεχνολογίας όπως είναι τα triplex ή securit.  Συναντάται όμως ακόμη σε πολλές εφαρμογές όπως είναι τα στέγαστρα, τα κάγκελα μπαλκονιού, οι πόρτες δημοσίων κτιρίων κτλ, καθώς για πολλά χρόνια ο υαλοπίνακας αρμέ “μονοπωλούσε” στην αγορά υάλου ως το μόνο προϊόν ασφάλειας.