Υαλοπέτασμα με σημεία στήριξης | Αν. Θεσσαλονίκη

Γυάλινο υαλοπέτασμα με σημεία στήριξης

Θεσσαλονίκη | Πλαγιάρι