Κατοικία

Κατοικία

Χαλκιδική | Σάρτη

Project Description


Κατοικία

Χαλκιδική | Σάρτη

Project Details | Ειδική κατασκευή

Στέγαστρο & περιμετρική κάλυψη υπαίθριου χώρου

– στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής με ανακλαστικούς / ενεργειακούς υαλοπίνακες,  ασφαλείας (triplex)

– περιμετρική κάλυψη με ανασυρόμενες πόρτες

– εσωτερικό σύστημα σκίασης με τεντοπέργολα